Thứ Bảy, ngày 05 tháng 1 năm 2013

Chuyện tào lao: THỊT NẤU HƠI MẶN


Fa – Xu - Ca
Hồi ấy không biết cơ cấu thế nào mà một bà bán thị lợn ở Chợ Rộc được bầu vào HĐND huyện quê mình. Bà tính toán rất kỹ thì thấy tiền phụ cấp hội đồng hàng tháng còn hơn cả tiền lời mấy hôm phải nghỉ bán. Đã thế cứ họp là có chén, dại gì không đi. Vì vậy, cứ mỗi kỳ họp bà lại dẹp phản thịt lợn, mặc áo dài đi họp rất chi là oách.
Một hôm bà đi họp về, ra chợ mấy bà hàng thịt xúm lại hỏi: “ Chị đi họp Hội đồng về, kỳ ni có chi mới không?”. Bà chép miệng: “Thì cụng như mọi kỳ, chỉ có đều thịt nấu hơi mặn i”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.